Zaznacz stronę

Górny rząd od lewej: Bartosz Markiewicz, Michał Babczyńska, Michał Karamucki, Kacper Hopcia, Bartosz Serafin, Tomasz Gołąbek, Filip Klawiński, Andrzej Jaworski (trener).
Dolny rząd od lewej: Jan Głowacki, Maciej Kątny, Bartosz Turkiewicz, Bartosz Łuczyk, Kamil Łesiuk, Jan Karwat, Paweł Błażejewski, Jakub Gajosek, Jakub Juretko, Kacper Jaworski.
Nieobecni: Igor Małaszyński, Kacper Kita, Sergiusz Pietralczyk, Filip Bryczkowski, Krzysztof Kijas, Marcel Kozyra, Damian Bielecki, Kamil Głuchowski.