Zaznacz stronę

Górny rząd od lewej: Ela Piotrowska (drugi trener), Bartosz Turkiewicz, Kamil Głuchowski, Michał Karamucki, Erwin Kucner, Filip Kopeć, Sebastian Ratajczak, Grzegorz Pankowski, Dorota Wasiak (trener).
Dolny rząd od lewej: Mateusz Ćmiel, Franciszek Woźniak, Patryk Rospara, Jakub Tłuściak, Dominik Cichoń, Olaf Orzechowski, Filip Czajkowski, Jan Głowacki, Dominik Danielak.