Zaznacz stronę

Górny rząd od lewej: Kacper Janik, Jakub Pilecki, Konrad Szymański, Kacper Onyszkiewicz, Kacper Florek, Tomasz Zierałko (trener).
Dolny rząd od lewej: Mateusz Jewniewicz , Bartosz Paryż Józef Wujczak ,Konrad Miłuch, Marcel Ziemniak ,Paweł Kuliczkowski , Bartosz Kościański ,Kacper Dorożyński , Maciej Aleksandrowicz, Mikołaj Garsztka.
Nieobecni: Pozostali nieobecni Alex Gałązkowski , Mikołaj Kuźniak, Wojciech Prałat, Maksymilian Widomski , Adam Wiśniewski,Szymon Prokop, Dominik Dzierżawski.
Zawodnicy Szkół Mistrzostwa Sportowego: Maciej Kula, Kacper Płowiec, Kamil Sznajder.